Privaatsus ja turvalisus

Sinu privaatsus on meie jaoks tähtis. Seetõttu oleme koostanud privaatsuspõhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Pühenda veidi aega nendega tutvumisele ja anna meile teada, kui Sul on küsimusi.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

 

Alates 25. maist 2018 hakkab kehtima Euroopa Liidu määrus 2016/679, mis puudutab isikuandmete kaitsmist (GDPR, inglise keeles General Data Protection Regulation). Isikuandmeid töötlevad organisatsioonid peavad tagama isikuandmete kaitse kooskõlas GDPR-iga. (Soovi korral saab teema kohta lugeda Andmekaitse Inspektsiooni veebist, kus antud teemast põhjalik eestikeelne ülevaade: https://bit.ly/2KlHZb5.)

Valveseadmed.com (AC Ehitus OÜ) järgib riiklikke ja ELi andmekaitset käsitlevaid õigusakte kõikides toimingutes ja süsteemides, kus isikuandmeid töödeldakse.

 

Kui Sa lood konto, teed ostu, osaled kampaaniates või suhtled meiega muul viisil, võime küsida Sinult andmeid nagu nimi, e-maili aadress, telefoninumber, aadress, kasutajanimed ja salasõnad, andmed vanuse, soo ja keele kohta.

Me kasutame kogutud isikuandmeid teenuste ja toodete pakkumiseks ja kohaletoimetamiseks ning muude kohustuste täitmiseks. Mõnede teenuste kasutamiseks võib olla vajalik konto olemasolu, et aidata Sul hallata oma eelistusi ja võimaldamaks meil Sinu ostukogemust isikupärasemaks muuta.

Me võime kasutada isikuandmeid Sinuga suhtlemiseks, toodete ja/või teenustega seotud teadete saatmiseks ning muudel klienditeeninduslikel eesmärkidel.

Me võime Sinuga ühendust võtta, et teavitada Sind uutest toodetest, teenustest või soodustustest, mida pakume, kui meil on selleks Sinu nõusolek või see on muul põhjusel lubatud. 

Me võime kasutada Sinu isikuandmeid, et teha personaalseid pakkumisi ja kuvada isikupärastatud sisu ja reklaami.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Me ei müü, anna raha eest kasutamiseks ega avalda muul viisil Sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud kui meil on selleks Sinu nõusolek.

Sul on igal ajal õigus teada, milliseid isikuandmeid me Sinu kohta hoiame. 

Sul on õigus ebatäielike, ebaõigete, ebavajalike või aegunud andmete eemaldamisele või värskendamisele.

Sul on õigus loobuda otseturustusteadetest ja nõuda, et me lõpetame Sinu isikuandmete töötlemise otseturunduslikel eesmärkidel või nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist muudel mõjuvatel õiguslikel põhjustel.

Kui Sul on Valveseadmed.com privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta küsimusi, siis võta meiega ühendust.