Müügiingimused

Müügitingimused kehtivad www.valveseadmed.com veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja AC Ehitus OÜ (edaspidi GSMvalveseadmed) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad GSMvalveseadmed veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
GSMvalveseadmed jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse GSMvalveseadmed veebilehel.

Tellimine

Valige välja Teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi. Ostukorvis saate tellitavate kaupade kogust muuta ja tooteid eemaldada. Valige meelepärane transpordiviis, täitke vajalikud andmed.

Lepingu jõustumine

Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Tellija poolt ja tellimuse kinnituse saatmist GSMvalveseadmed poolt.

Tellimuse täitmise tähtaeg

Juhul, kui kogu kaup on laos olemas ja tellimus on kinnitatud GSMvalveseadmed poolt, siis tellimus edastatakse GSMvalveseadmed poolt täitmiseks peale raha laekumist GSMvalveseadmed arvelduskontole üldjuhul järgneval tööpäeval. Juhul, kui kaupa ei ole laos, siis lepitakse kauba saatmine Tellijaga eraldi kokku vastavalt sellele kuna uus kaup saabub.

 

Hind ja makseviis

Kaupade juures olevad hinnad on eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Kaupade eest tasutakse vastavalt kliendi valikule kas 100% ettemaksuna pangakontole või sularahas GSMvalveseadmed esindajale. Tellimisel kaupadele esitame üldjuhul 10% ettemaksu arve ja peale kauba saabumist arve ülejäänud summale. Peale lõpliku arve tasumist edastame kokkulepitud trasnpordiga kauba tellijale.

Kaupade kohaletoimetamine

Tellitud kaubad edastatakse Tellijale vahendusel vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

Kauba tagastamine ja vahetamine

Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale. Lepingust taganemiseks tuleb Tellijal saata e-kiri (tagastamise avaldus) aadressile mart@acehitus.ee tagastatava kauba nimekirja ning kontonumbriga, kuhu soovitakse rahatagastust. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on komplekteeritud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

GSMvalveseadmed tagastab kauba eest tasutud hinna Tellija poolt näidatud arvelduskontole esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates kauba tagastamisest.

Tellitud kaup tuleb tagastada GSMvalveseadmed-le AS Eesti Post tähitud maksikirjaga. Kaup tuleb panna pakendisse, mis välistab kauba kahjustumise. Pakendi  maksumust GSMvalveseadmed tellijale ei hüvita. Tellija tasub kauba tagastamisel tagastamisega seotud postikulu. Tagastamise postikulu sularahas ega pangaülekandega ei hüvitata.

Samuti on võimalik kaup tagastada GSMvalveseadmed kontoris, sellest eelnevalt GSMvalveseadmed esindajat informeerides ja tingimustes kokku leppides.

Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringute ja etikettidega ning avamata originaalpakendis. Kui tagastamisele kuuluv asi on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.

Kauba ümbervahetamine teise kauba või -suuruse vastu toimub samadel alustel nagu kauba tagastamine. Ümbervahetamise korral lisab klient kauba tagastamise avaldusele toote nimetuse, koodi ja suuruse mille vastu soovitakse tagastatavat kaupa vahetada. Vahetuskaup saadetakse välja peale tagastatava kauba kättesaamist GSMvalveseadmed poolt.

GSMvalveseadmed õigus lepingust taganeda

GSMvalveseadmed e-poel on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Tellija ei ole kauba eest tasunud õigeaegselt või kui GSMvalveseadmed vastava kauba varud on ammendunud.

Garantiitingimused

GSMvalveseadmed annab tellitud kaubale seaduses sätestatud täiendava garantii 1 aasta ostu sooritamise kuupäevast. Müügigarantii annab GSMvalveseadmed, aadress Heina 7-7, 10611 Tallinn. Garantii kehtib Eesti Vabariigis ja garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda GSMvalveseadmed aadressile, kuhu tuleb Kliendi kuludega toimetada ka rikkis seade. Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega. Garantiiaja vältel on GSMvalveseadmed kohustatud tasuta parandama mistahes avastatud defektid rikkis seadme komponentidel või GSMvalveseadmed äranägemisel toote vahetuse teel uue vastu. 

 

Garantii ei laiene järgmistel juhtudel

Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest, toote kulumisest, mittekohastest kasutustingimustest, sh ebastabiilne võrguühendus, ebakvaliteetne maandus, välised magnetväljad, otsese päikesevalguse mõju, kõrge niiskus, vibratsioon ja väliste kahjustuste korral sh kriimustused ja mõlgid. Garantii ei kehti, kui seade oli vigastatud õnnetusjuhtumi, veeuputuse, tulekahju, maavärina või muude välispõhjuste tagajärjel. Garantii ei kehti kaubale, millel on märge “defektiga”. Garantii ei kehti patareidele.

 

Lisainfo Tarbijakaitseamet: Juhend: pretensiooni esitamine ja garantii ning kaebuse lahendamine 14.04.2014

 

Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

GSMvalveseadmed e-poel on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse e-poe internetilehekülje www.valveseadmed.com kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.valveseadmed.com. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Lepingu osas tekkivate võimalike vaidluste puhul on vaidluste lahendamisel aluseks lepingu eestikeelne versioon.